GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Wat is het bouwjaar van uw woning ?

In de geschiedenis van het bouwen van muren en woningen wordt omstreeks de jaren '20 van vorige eeuw voor de eerste maal een spouwmuur toegepast: twee halfsteens muurtjes met een open ruimte ertussen (spouw) bedoeld voor de afvoer van vocht en ter bescherming van het binnenklimaat. In de eeuwen daarvoor bouwde men alleen massieve muren. Tegen het midden van de jaren '70 werd onderkend dat een niet-ge soleerde spouwmuur voor koude en vocht zorgt en vanaf dat moment werd in het Bouwbesluit de verplichting opgenomen dat bij nieuw te bouwen woningen de spouwmuur ge soleerd diende te worden.

Met name in verband met de oliecrisis uit die periode is de overheid fanatiek gaan kijken naar zowel middelen om op fossiele brandstoffen te bezuinigen als naar milieuvriendelijker bouwen.

Moraal van het verhaal:

  • Huis gebouwd tussen 1910 en 1975 (circa) ?

Moraal van het verhaal:

  • Ja

  • nee

Moraal van het verhaal:

  • Ongeïsoleerde spouwmuur

  • Geen of geïsoleerde spouwmuur

Is er reeds spouwmuurisolatie aangebracht ?

Wellicht heeft een vorige bewoner of eigenaar van uw huidige woning in het verleden de spouwmuren al eens laten isoleren. Dat kunt u verifi ren door het voeg/metselwerk van de buitenmuur te controleren. Indien u oude boorgaten kunt ontdekken die later weer zijn dichtgevoegd (vaak wijkt de kleur van de voeg enigszins af van het origineel), dan kunt u ervan uitgaan dat men de spouwmuur heeft laten na-isoleren. Helaas werd dit in de jaren '70 en '80 niet altijd op een correcte manier gedaan waardoor er vaak problemen met de vochthuishouding rezen. Het is dan belangrijk om eerst te laten onderzoeken of de aanwezige spouwmuurisolatie verwijderd kan worden. Dit zal in ieder geval met hak- en breekwerk plaatsvinden.