GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Het aanbrengen van de spouwmuurisolatie

Spouwisolatie spuiten

Ongeacht vulling, grotendeels dezelfde methodiek

We praten hier niet over het isoleren van de spouwmuur tijdens de bouw, maar over het na-isoleren van een gebouw. Het grote verschil hierbij is dat tijdens de bouw simpelweg isolatieplaten of materiaal toegevoegd kan worden tussen de binnenste en buitenste deel van de spouwmuur. Bij reeds bestaande bouw is dat vanzelfsprekend niet mogelijk, maar moet men de spouw (de holle ruimte) tussen de binnen en buitenmuur zien te bereiken via boorgaten in de buitenwand.

Via boorgaten aanbrengen van spouwmuurisolatie

Op basis van een bepaald patroon worden boorgaten aangebracht. De exactie positie van die boorgaten is sterk afhankelijk van het soort isolatiemateriaal dat in de spouwmuur aangebracht zal worden. Sommige materialen zijn zwaarder en zullen direct naar beneden vallen of zakken. Hiervoor zal men op een wat grotere

Via boorgaten aanbrengen van spouwmuurisolatie

hoogte gaten aan moeten brengen en minder op een lagere hoogte. Bij materiaal dat licht is en zich direct vastzet in de omgeving van het boorgat zal er op elk niveau geboord moeten worden. Belangrijk is dat elke plek in de muur ge soleerd wordt, zodat er geen koudeplekjes overblijven.

Spouw isolatie

Voegen van de boorgaten

Na het aanbrengen van de isolatie dienen de gaten (die open verbindingen naar buiten vormen) weer afgedicht te worden teneinde te voorkomen dat vocht en ongedierte in de spouwmuur terecht komt. Dit gebeurt door het vakkundig voegen en daarna impregneren van het voegwerk. Het voegwerk wordt op kleur gemaakt zodat het niet teveel afwijkt van het reeds aanwezige voegwerk.

Endoscopie spouwmuur

Endoscopie systeem voor spouwmuur inspectie

Inspectie van de spouw vooraf

Endoscopie spouwmuur

Endoscopie systeem voor spouwmuur inspectie

Om een spouwmuur goed te kunnen isoleren is het noodzakelijk dat de spouwruimte zelf minstens 5 centimeter bedraagt, redelijk schoon is en er geen verbinding bestaat tussen de twee muren. Indien er bijvoorbeeld een object de muren verbindt (bijvoorbeeld een stang door en door) dan zal deze als een soort vochtbrug fungeren en de effecten van de spouwmuurisolatie sterk verminderen.

Ook zogenaamde valspecie is een risico: dat is overtollig metselmortel dat is gevallen in de spouwopening tijdens het metselen van de muren. Ook hier bestaat het risico op de vorming van een vochtbrug.Om zeker te zijn dat de effecten van de spouwmuurisolatie niet teniet worden gedaan, dient er vooraf door het spouwisolatiebedrijf een inspectie te worden gedaan met een zogenaamde endoscoop. Op verschillende plaatsen worden gaten in de muren geboord (die later gebruikt zullen worden voor het aanbrengen van het gewenste spouwmuurisolatie-materiaal) en door middel van een kleine camera ge nspecteerd.


Veel voorkomende vochtbruggen in de spouwruimte

  • valspecie

  • stukken hout, steen en staal die in de spouw zijn gevallen

  • mortel op spouwankers

  • overige objecten

Ook endoscopie na het aanbrengen van spouwisolatie

Ook na het aanbrengen van de spouwmuurisolatie dient er met behulp van een kleine camera op verschillende lokaties gecontroleerd te worden of de spouwmuurisolatie volledig naar tevredenheid is aangebracht.

Vrijblijvend offertes aanvragen

In de regel verdient de investering in spouwmuurisolatie zich binnen enkele jaren terug, alleen al door besparing op energiekosten. Bent u ook benieuwd wat in u geval de kosten zullen zijn, uw subsidiemogelijkheden en uw besparing ? Vraag dan een gratis en vrijblijvende internetofferte aan. In 1 stap vraagt u bij circa 5 regionale isolatiebedrijven een gratis en vrijblijvende offerte aan. Klik op de gele knop hieronder.