GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Goedkope financiering

Energiebespaarlening

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en de Rijksoverheid hebben een fonds opgericht bedoeld om het energiezuiniger maken van bestaande woningen te stimuleren. Naast de het Stimuleringsfonds en de Rijksoverheid partiperen ook de Rabobank en de ASN Bank.

Wat houdt de regeling in?

Spouw besparing energiekosten

De regeling behelst eenvoudigweg een goedkope lening waarmee u energiebesparende maatregelen aan uw woning kunt laten uitvoeren. Hieronder leest u meer informatie over de kenmerken van de lening alsmede de maatregelen die onder de dekking van de lening vallen.

Kenmerken Energiebespaarlening

  • De aanvrager dient eigenaar en bewoner te zijn van een reeds bestaande woning

  • Er kan minimaal € 2.500 tot maximaal € 25.000 geleend worden

  • Bedragen tot € 5.000 hebben een looptijd van 7 jaar

  • Bedragen vanaf € 5.000 hebben een looptijd van 10 jaar

  • Het betreft een annu teitenlening

  • Er wordt gewerkt met een vaste lage rente voor de gehele duur van de overeenkomst

  • De afsluitkosten zijn 2% over de hoofdsom van de lening

  • Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort

  • Tijdens de gehele looptijd kunt u onbeperkt en boetevrij extra aflossen (minimaal € 250 extra aflossing)

  • De maatregelen die u neemt dienen op de maatregelenlijst voor te komen.

Maatregelenlijst

GEVELISOLATIE:

Spouwmuurisolatie

Gevelisolatie buitenzijde

Gevelisolatie binnenzijde

DAKISOLATIE

VLOERISOLATIE

HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (HR++)

ISOLERENDE DEUREN EN ISOLERENDE GEVELPANELEN

WARMTEPOMP

ZONNEBOILER

INSTALLATIE VOOR WARMTETERUGWINNING

Warmteterugwinning uit water

Warmteterugwinning uit ventilatie

ENERGIEZUINIGE GELIJKSTROOMPOMP EN/OF GELIJKSTROOMVENTILATOR

VRAAGGESTUURDE VENTILATIE

HRE-KETEL OF MICRO-WARMTEKRACHTKOPPELING

HOOGRENDEMENTSKETEL (HR)

WARMTEKRACHTKOPPELING (WKK)

ZONNEPANELEN

MAATWERKADVIES