GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Warmer en comfortabeler huis

Wat is 'comfort' eigenlijk ?

Comfort is eigenlijk dat iemand zich lekker en behaaglijk voelt. Veel factoren bepalen of iemand zich 'lekker' voelt, zoals bijvoorbeeld de gezondheid van iemand. Wanneer je ziek bent, voel je je niet lekker en dus niet echt comfortabel. In een woning bepaalt daarnaast de temperatuur en vochtigheid van de lucht of iemand zich wel of niet comfortabel voelt.

Temperatuur en behaaglijkheid

Comfort

Rendabel én comfortabel

Om je behaaglijk te voelen is de juiste temperatuur een belangrijk vereiste, voornamelijk in de winterperiode. Een behaaglijke temperatuur voor de meeste mensen is circa 20 graden Celsius. Het gaat dan niet alleen om de temperatuur van de lucht om ons heen, maar ook om de temperatuur van de zogenaamde raakvlakken om ons heen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er flink gestookt wordt in een kamer en dat de temperatuur 23 graden Celsius bedraagt, maar dat het niet-ge soleerde enkele glas van een raam slechts 10 graden is. Indien u dan vlak naast dat raam zit, dan zal dit koude uitstralen waardoor u zich onbehaaglijk voelt.

Hetzelfde euvel geldt voor een niet-ge soleerde muur: deze zal kouder zijn dan de omgevingslucht en daardoor koude uitstralen, maar bovendien zal ook het vocht in de lucht condenseren op deze muur waardoor u een natte muur en eventueel nat behang zult krijgen.

Het is daarom essentieel om te zorgen dat alle vlakken in een woning ge soleerd zijn (bijvoorbeeld vloerisolatie, gevel/muur isolatie en dubbel glas). Hierdoor zal op elke plek in de woning een aangename temperatuur heersen zonder dat er een onprettig raakvlak is van mindere temperaturen.

Vanzelfsprekend scheelt het enorm in de stookkosten, aangezien men niet extra hoeft te stoken om niet-ge soleerde delen te verwarmen.

Vochtigheid en behaaglijkheid

Een tweede factor die van belang is op het gevoel van comfort en behaaglijkheid is het vochtgehalte in de lucht. Een mens voelt zich gemiddeld genomen het prettigst bij een relatieve luchtvochtigheidheidsgraad van tussen de 60 % en 85 %.

Indien de luchtvochtigheid minder wordt ontstaat er een 'droog'en onprettig gevoel en bij een te hoge luchtvochtigheid krijgt men een benauwd en klam gevoel.

Isolatie=betere temperatuur en luchtvochtigheid

Het isoleren van een woning heeft een positieve werking op zowel de gemiddelde temperatuur in de woning (omgevingstemperatuur en raakvlaktemperatuur) als op de luchtvochtigheid (deze wordt minder hoog). Hierdoor wordt een woning behaaglijker, wamer en comfortabeler. In het specifieke geval van spouwmuurisolatie wordt de binnenmuur warmer. Door de stijging van de oppervlaktetemperatuur van de binnenmuren zal de gehele woning daardoor behaaglijker en prettiger aanvoelen.

Vrijblijvend offertes aanvragen

In de regel verdient de investering in spouwmuurisolatie zich binnen enkele jaren terug, alleen al door besparing op energiekosten. Bent u ook benieuwd wat in u geval de kosten zullen zijn, uw subsidiemogelijkheden en uw besparing ? Vraag dan een gratis en vrijblijvende internetofferte aan. In 1 stap vraagt u bij circa 6 regionale isolatiebedrijven een gratis en vrijblijvende offerte aan. Klik op de gele knop hieronder.

Koudestraling

Een veel voorkomend fenomeen bij slecht of niet-ge soleerde huizen is de zogenaamde 'koudestraling' die vaak verward wordt met 'tocht.' Het gaat dan specifiek om de koude uitstraling die bijvoorbeeld een raam of muur heeft omdat deze niet-ge soleerd zijn en daardoor een veel lagere temperatuur hebben dan de omgevingslucht. Deze koude straling voelt men vaak in de nek en schouders. Koudestraling is het tegenovergestelde van warmtestraling die door bijvoorbeeld radiatoren wordt afgegeven: deze warmte is duidelijk te voelen indien men in de buurt van een radiator komt.

Fabel: de kleur van een radiator is belangrijk

Een veelgehoorde fabel is dat de kleur van een radiator van een cv-installatie van invloed zou zijn op de warmte-afgifte. Dat is niet waar. Of een radiator nu wit, groen of zwart is: de warmte-afgifte blijft hetzelfde.