GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Subsidie Energie Besparing Eigen Huis

SUBSIDIE ENERGIEBESPARING EIGEN HUIS

Nieuw: de overheid heeft per 15 september 2016 een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen voor een periode die loopt tot en met het einde van 2018. Bij deze subsidie worden bedragen verstrekt per m2 ge soleerd oppervlakte. Door de combinatie van deze subsidie met de permanent lage btw regeling is het nu financieel heel erg aantrekkelijk geworden om te isoleren. Lees hieronder verder over de subsidiemogelijken.

Deze overheidssubsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

Looptijd subsidieregeling

Deze subsidieregeling loopt van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018.

Voor wie is de subsidie bestemd ?

De subsidie is bestemd voor particuliere woningeigenaren (huis of appartement).

Welke energiebesparende maatregelen vallen eronder

  • Dakisolatie

  • Gevelisolatie

  • Spouwmuurisolatie

  • Vloerisolatie

  • Kruipruimte Isolatie/Bodemisolatie

  • Aanbrengen Hoogrendementsglas (HR+ glas)

Voorwaarden toekenning

Voorwaarden

1. U moet eigenaar van de woning zijn 2. U moet minimaal 2 energiebesparende maatregelen nemen 3. U moet voldoen aan het minmaal aantal vierkante meters geldend voor de isolatiesoort (zie tabel verderop) 4. Om de subsidie te kunnen aanvragen heeft u een geaccepteerde offerte en uitvoerdersverklaring nodig van een bedrijf dat us isolatiemaatregelen gaat uitvoeren 5. Voor vloer, gevel en dak is een minimum isolatiewaarde (Rd waarde) van 3,5 vereist 6. Voor spouwmuurisolatie is een minimum isolatiewaarde van 1,5 vereist 7. Voor HR++ glas een Uwaarde van maximaal 1,2 en voor triple glas maximaal 0,8 8. De subsidieregeling geldt alleen voor werkzaamheden die nog uitgevoed moeten worden 9. Na ontvangst van de subsidietoezegging moeten de maatregelen binnen 4 maanden worden uitgevoerd.

EPS korrels

Polystyreen korrels (EPS)

SUBSIDIEBEDRAG PER M2

Energiebesparende maatregelen

Minimale kwaliteit

Minimale oppervlakte in m2

SUBSIDIE PER M2

RD-waarde/U-waarde

tussenwoning

Hoekwoning/2 onder 1 kap

Vrijstaande Woning

etagewoning

Spouwmuurisolatie

RD>1,1

15

33

50

13

€ 5

Gevelisolatie

RD > 3,5

18

40

55

13

€ 30

Dakisolatie

RD > 3,5

31

38

57

15

€ 20

Vloerisolatie

RD > 3,5

27

32

44

20

€ 5

Bodemisolatie

RD > 3,5

27

32

44

20

€ 4

HR++ Glas

U < 1,2

10

12

15

8

€ 35

Triple Glas

U < 0,8

10

12

15

8

€ 45