Isolerenspouwmuren.nl

IS MIJN PAND GESCHIKT VOOR SPOUWMUUR ISOLATIE?

WAT IS HET BOUWJAAR VAN UW WONING?

In de geschiedenis van het bouwen van muren en woningen wordt omstreeks de jaren ’20 van vorige eeuw voor de eerste maal een spouwmuur toegepast: twee halfsteens muurtjes met een open ruimte ertussen (spouw) bedoeld voor de afvoer van vocht en ter bescherming van het binnenklimaat.

In de eeuwen daarvoor bouwde men alleen massieve muren. Tegen het midden van de jaren ’70 werd onderkend dat een niet-geïsoleerde spouwmuur voor koude en vocht zorgt en vanaf dat moment werd in het Bouwbesluit de verplichting opgenomen dat bij nieuw te bouwen woningen de spouwmuur geïsoleerd diende te worden.

Met name in verband met de oliecrisis uit die periode is de overheid fanatiek gaan kijken naar zowel middelen om op fossiele brandstoffen te bezuinigen als naar milieuvriendelijker bouwen.

Huis gebouwd tussen 1910 en 1975 (circa) ?

  • JAOngeisoleerde spouwmuur
  • NEEGeen of geen geisoleerde spouwmuur

IS ER REEDS SPOUWMUURISOLATIE AANGEBRACHT ?

Wellicht heeft een vorige bewoner of eigenaar van uw huidige woning in het verleden de spouwmuren al eens laten isoleren. Dat kunt u verifiëren door het voeg/metselwerk van de buitenmuur te controleren.

Indien u oude boorgaten kunt ontdekken die later weer zijn dichtgevoegd (vaak wijkt de kleur van de voeg enigszins af van het origineel), dan kunt u ervan uitgaan dat men de spouwmuur heeft laten na-isoleren.

Helaas werd dit in de jaren ’70 en ’80 niet altijd op een correcte manier gedaan waardoor er vaak problemen met de vochthuishouding rezen. Het is dan belangrijk om eerst te laten onderzoeken of de aanwezige spouwmuurisolatie verwijderd kan worden. Dit zal in ieder geval met hak- en breekwerk plaatsvinden.

Gunstiger energielabel
Permanent (2018) subsidie voor spouwmuurisolatie in de vorm van een lage btw-regeling

Warmer en comfortabeler huis Comfort is eigenlijk dat iemand zich lekker en behaaglijk voelt. Veel factoren bepalen of iemand …

Sterke besparing energiekosten Het isoleren van uw spouwmuren is een van de effectiefste manieren om te besparen op uw energieko…

Geluidsisolerend
In het Bouwbesluit worden ook regels voor geluidsisolatie van buitenwanden bepaalt.

Waardeverhoging woning
 Comfort is eigenlijk dat iemand zich lekker en behaaglijk voelt. Veel factoren bepalen of iemand …