N

Landelijke dekking

Gratis offertes

Isolerenspouwmuren.nl

GUNSTIGER ENERGIELABEL

ENERGIE- EN MILIEUBESPARING STOKPAARDJES OVERHEID

Sinds de oliecrisis in de jaren ’70 subsidiëren de lokale, regionale en landelijke overheden allerlei soorten toepassingen en diensten waarbij energie en milieu worden bespaard.

Of het nu gaat om een verlaging van de BPM voor energiezuinige auto’s of een premie voor een zuinige wasmachine: de overheid draagt al jaren een flink steentje bij.

ISOLATIESUBSIDIES – Elk jaar stelt de overheid enkele regelingen en een bepaald budget vast voor subsidiëring van isolatieprojecten.

Het gaat dan om premies, regelingen, maar ook om kortingen op aangeschaft isolatiemateriaal. Naast de landelijke overheid stellen ook provincies en gemeentes subsidies beschikbaar. 

ENERGIELABEL IS VERPLICHT BIJ VERKOOP / VERHUUR WONING

 

Sinds begin 2015 moeten eigenaren van woningen bij verkoop of verhuur van hun huis of huizen een Energielabel overhandigen aan de koper of huurder. Wanneer u uw huis verkoopt zonder een definitief energielabel, dan riskeert u een boete die wel tot € 405,- kan oplopen.

Op www.rijksoverheid.nl kunt u lezen hoe u uw voorlopige energielabel (die alle huiseigenaren begin 2015 van de Rijksoverheid hebben ontvangen) kunt omzetten in een definitief energielabel. Dit omzetten is niet gratis; de kosten lopen uiteen van enkele euro’s tot een paar tientjes.

Het hebben van een Energielabel heeft een bewezen positief effect op de verkoopwaarde van de woning.

Met een energielabel wordt aangegeven hoe energiezuinig de woning is; de labels lopen van A tot en met G waarbij energielabel A de zuinigste is en G de minst zuinige. Indien de woning als energiezuinig is gelabeld, dan kunt u flink op uw energiekosten besparen. Daarnaast zult u merken dat ook het wooncomfort toeneemt naarmate de woning energiezuiniger is.

Het energielabel vermeldt het woningtype en geeft het jaarlijks energieverbruik van de woning weer, verdeeld in gas, elektriciteit en warmte. Het Energielabel is puur gebaseerd op uw woning en onafhankelijk van bewonersgedrag of aantal inwoners.

BETER VOOR HET MILIEU

De verschillende voordelen die we hebben benoemd, zijn vaak persoonlijk van aard, ofwel heeft u financiële voordelen doordat u bespaart op energiekosten of verdient door stijging van woningwaarde ofwel het betreft een verbetering van comfort en warmte in uw woning.

Daarnaast echter profiteert ook het milieu van uw investering in spouwmuurisolatie; doordat u uw energieverbruik vermindert, wordt er minder CO2 uitgestoten (en dat voor vele jaren) wat goed is voor het milieu. En ja, in combinatie met de tienduizenden andere woningeigenaren die in isolatie investeren, maakt dat wel degelijk uit!

ERKENDE ADVISEURS

Wanneer u het voorlopig ontvangen energielabel gaat omzetten naar een definitief energielabel, dan dient u bij de aanvraag (dit kunt u online doen via energielabelvoorwoningen.nl) een aantal vragen te beantwoorden. Uw aanvraag wordt op afstand door een erkend deskundige gecontroleerd. Indien de aanvraag is goedgekeurd dan wordt het definitieve energielabel automatisch geregistreerd. Een energielabel blijft 10 jaar geldig.

De beoordeling van een woning en verstrekking van een Energielabel mag alleen door een erkend Energielabeladviseur plaatsvinden die een verplichte opleiding en examinering heeft gevolgd.

 

ISOLATIE IS ESSENTIEEL VOOR ENERGIELABEL

 

Om een A-label te behalen is het noodzakelijk om te investeren in woningisolatie. Warmtebehoud is essentieel bij de beoordeling van de labels. Woningen die gebouwd zijn voor 1975 zijn grotendeels niet geïsoleerd en daar valt heel veel winst te halen. Woningen vanaf 1983 zijn vaak wel grotendeels geïsoleerd op vloerisolatie en kruipruimte-isolatie na. Het niet hebben van spouwmuurisolatie heeft overigens een negatief effect op het Energielabel.

TOELICHTING OP VOORDELEN SPOUWMUURISOLATIE

Warmer en comfortabeler huis Comfort is eigenlijk dat iemand zich lekker en behaaglijk voelt. Veel factoren bepalen of iemand …

Sterke besparing energiekosten
Het isoleren van uw spouwmuren is een van de effectiefste manieren om te besparen op uw energieko…

Waardeverhoging woning
Wij zien het geld dat je uitgeeft aan een duurzame verbouwing als een investering in je huis. Ui…

Gunstiger energielabel
Permanent (2018) subsidie voor spouwmuurisolatie in de vorm van een lage btw-regeling

Geluidsisolerend
In het Bouwbesluit worden ook regels voor geluidsisolatie van buitenwanden bepaalt.