Isolerenspouwmuren.nl

GUNSTIGER ENERGIELABEL

ENERGIE- EN MILIEUBESPARING STOKPAARDJES OVERHEID

Sinds de oliecrisis in de jaren ’70 subsidiëren de lokale, regionale en landelijke overheden allerlei soorten toepassingen en diensten waarbij energie en milieu worden bespaard.

Of het nu gaat om een verlaging van de BPM voor energiezuinige auto’s of een premie voor een zuinige wasmachine: de overheid draagt al jaren een flink steentje bij.

ISOLATIESUBSIDIES – Elk jaar stelt de overheid enkele regelingen en een bepaald budget vast voor subsidiëring van isolatieprojecten.

Het gaat dan om premies, regelingen, maar ook kortingen op aangeschaft isolatiemateriaal. Naast de landelijke overheid stellen ook provincies en gemeentes subsidies beschikbaar. Hieronder kunt u een keuze maken.

ENERGIELABEL IS VERNIEUWD PER 1 JANUARI 2010

 

Sinds 1 januari 2008 moeten eigenaren van woningen bij verkoop of verhuur van hun huis of huizen een Energielabel overhandigen aan de koper of huurder. Overigens zijn er nog geen sancties indien men geen Energielabel heeft.

Op www.rijksoverheid.nl wordt aangegeven dat per 1 januari 2013 door nieuwe wetgeving wel sancties opgelegd kunnen worden.

Overigens is het veel verstandiger om wel een Energielabel op te stellen bij verkoop, omdat het een bewezen positief effect heeft op de verkoopwaarde van de woning.

Het vernieuwde energielabel vermeldt het woningtype en geeft het jaarlijks energieverbruik van de woning weer, verdeeld in gas, electriciteit en warmte. Het Energielabel is puur gebaseerd op uw woning en onafhankelijk van bewonersgedrag of aantal inwoners.

De Rijksoverheid heeft een nieuwe brochure per 15 december 2010 over het Energielabel uitgegeven. Door te klikken op bijgaande afbeelding kunt u de brochure Energielabel voor woningen downloaden.

BETER VOOR HET MILIEU

De verschillende voordelen die we hebben benoemd, zijn vaak persoonlijk van aard, ofwel heeft u financiële voordelen doordat u bespaart op energiekosten of verdient door stijging van woningwaarde ofwel het betreft een verbetering van comfort en warmte in uw woning.

Daarnaast echter profiteert ook het milieu van uw investering in spouwmuurisolatie: doordat u uw energieverbruik vermindert, wordt er minder CO2 uitgestoten (en dat voor vele jaren) wat goed is voor het milieu. En ja, in combinatie met de tienduizenden andere woningeigenaren die in isolatie investeren, maakt dat wel degelijk uit !

ERKENDE ADVISEURS

De beoordeling van een woning en verstrekking van een Energielabel mag alleen door een erkend Energielabeladviseur plaatsvinden die een verplichte opleiding en examinering heeft gevolgd.

ISOLATIE IS ESSENTIEEL VOOR ENERGIELABEL

Om een A-label te behalen is het noodzakelijk om te investering in woningisolatie. Warmtebehoud is essentieel bij de beoordeling van de lales. Woningen die gebouwd zijn voor 1975 zijn grotendeels niet geïsoleerd en daar valt heel veel winst te halen. Woningen vanaf 1983 zijn vaak wel grotendeels geïsoleerd op vloerisolatie en kruipruimte-isolatie na. Het niet hebben spouwmuurisolatie heeft overigens een negatief effect op het Energielabel.

TOELICHTING OP VOORDELEN SPOUWMUURISOLATIE

Warmer en comfortabeler huis Comfort is eigenlijk dat iemand zich lekker en behaaglijk voelt. Veel factoren bepalen of iemand …

Sterke besparing energiekosten
Het isoleren van uw spouwmuren is een van de effectiefste manieren om te besparen op uw energieko…

Waardeverhoging woning
Wij zien het geld dat je uitgeeft aan een duurzame verbouwing als een investering in je huis. Ui…

Gunstiger energielabel
Permanent (2018) subsidie voor spouwmuurisolatie in de vorm van een lage btw-regeling

Geluidsisolerend
In het Bouwbesluit worden ook regels voor geluidsisolatie van buitenwanden bepaalt.