Isolerenspouwmuren.nl

GELUIDSISOLEREND

GELUIDSIOLATIE IN HET BOUWBESLUIT

In het Bouwbesluit worden ook regels voor geluidsisolatie van buitenwanden bepaalt. De specificaties van deze eisen worden grotendeels bepaald door de steeds lawaaierige wordende omgeving waarin we

leven. Het Bouwbesluit stelt dat de geluidswering minimaal -20dB(A) moet zijn. Dit geldt voor de gehele wand, dus inclusief ramen, deuren en roosters.

SPOUWMUURISOLATIE WERKT GELUIDSISOLEREND

Een bijkomend voordeel van geïsoleerde spouwmuren is de geluidsisolerende werking.

Doordat de voorheen holle ruimtes gevuld zijn met isolatie wordt de massa van de muren vergroot waardoor het geluidsabsorberend vermogen toeneemt.

Als gevolg hiervan klinken geïsoleerde ruimtes massiever.

WAT IS GELUID EIGENLIJK ?

Geluid zijn trillingen in de lucht die door het mensen gehoord worden opgevangen en wordt uitgedrukt in decibellen. Geluid wordt deels weerkaatst door muren, deels geabsorbeerd en deels wordt het geluid doorgelaten.

De isolatie vergroot het absorberend vermogen en vermindert het doorlatend vermogen waardoor binnen in de woning zowel minder geluid van buiten wordt gehoord als de eigen leefgeluiden.

TOELICHTING OP VOORDELEN SPOUWMUURISOLATIE

Warmer en comfortabeler huis Comfort is eigenlijk dat iemand zich lekker en behaaglijk voelt. Veel factoren bepalen of iemand …

Sterke besparing energiekosten
Het isoleren van uw spouwmuren is een van de effectiefste manieren om te besparen op uw energieko…

Waardeverhoging woning
Wij zien het geld dat je uitgeeft aan een duurzame verbouwing als een investering in je huis. Ui…

Gunstiger energielabel
Permanent (2018) subsidie voor spouwmuurisolatie in de vorm van een lage btw-regeling

Geluidsisolerend
In het Bouwbesluit worden ook regels voor geluidsisolatie van buitenwanden bepaalt.