Isolerenspouwmuren.nl

HOE WERKT HET?

SPOUWMUUR ISOLATIE : RENDABEL EN WEINIG OVERLAST

Spouwmuur isolatie is een vorm van gevelisolatie en geeft hele goede resultaten en is relatief eenvoudig aan te brengen door het boren van gaten in de gevel, daarna de spouwmuurvulling via die gaten de spouwmuren inblazen en de gaten achteraf weer dichten.

Deze vorm van isoleren geeft minimale overlast en is vanwege de eenvoud ook één van de goedkoopste vormen van woningisolatie.

OLIECRISIS JAREN ’70

Woningen die gebouwd zijn voor 1975 zijn veelal amper voorzien van isolatie. In de jaren die daarop volgden vond een grote oliecrisis plaats waarbij de noodzaak tot energiebesparing helder werd.

Vanaf dat moment is er van overheidswege uit besloten dat niet alleen het Bouwbesluit aangescherpt moest worden met isolatieverplichtingen, maar ook dat er op grote schaal subsidies verstrekt werden.

Dit met als doel om de consumptie en afhankelijkheid van fossiele energiebronnen als gas en olie te verminderen.

De spouw heeft de taak om te zorgen dat het regenwater niet tot het binnenblad kan doordringen ofwel een soort drainageprincipe.

De spouwmuur is allesbehalve een goed isolerende constructie. De k-waarde ligt tussen de 1,5 en 2 en dat voldoet totaal niet aan de hedendaagse waarden.

Een fors energieverlies is het gevolg en spouwmuurisolatie is dan ook een absoluut vereiste.

DIVERSE SUBSIDIES BESCHIKBAAR

Hoewel spouwmuurisolatie één van de goedkoopste manieren is om uw huis warmer, comfortabeler en energiezuiniger te maken, zijn er toch verschillende subsidies beschikbaar om de investering nog minder te maken.Er zijn subsidies beschikbaar op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau.

TOELICHTING OP VOORDELEN SPOUWMUURISOLATIE

Woningisolatie in het algemeen 
Comfort is eigenlijk dat iemand zich lekker en behaaglijk voelt. Veel factoren bepalen of iemand …

Wat is een spouw?
Een spouw is de ruimte c.q. luchtlaag (7 tot 9 cm) tussen het binnen- en buitenblad van een spouw…

Welke spouwvulling materialen zijn er?
We praten hier niet over het isoleren van de spouwmuur tijd…

Aanbrengen van despouwmuur isolatie
Dat kan op verschillende manieren welke hier beschreven staan…

Woningisolatie in het algemeen 
Comfort is eigenlijk dat iemand zich lekker en behaaglijk voelt. Veel factoren bepalen of iemand …

Wat is een spouw?
Een spouw is de ruimte c.q. luchtlaag (7 tot 9 cm) tussen het binnen- en buitenblad van een spouw…

Welke spouwvulling materialen zijn er?
We praten hier niet over het isoleren van de spouwmuur tijd…

Aanbrengen van despouwmuur isolatie
Dat kan op verschillende manieren welke hier beschreven staan…

HOE WERKT SPOUWMUUR ISOLATIE ?

Een spouwmuur isoleren is in feite niets meer dan het vullen van de lege ruimte (=de spouw) tussen de buitenmuur en de binnenmuur van een woning. De spouw dient ter afvoer van extern en intern vocht, maar werd vroeger nooit geïsoleerd. Het warmteverlies is daardoor enorm. Door het aanbrengen van isolatie zullen de binnenmuren warmer aanvoelen, zal er veel minder gestookt hoeven te worden om de ruimte warm te krijgen aangezien er veel minder warmteverlies via de muren is. Isoleren spouwmuur : een goede en rendabele keuze !